FAQ

Een postcoderoos heeft een postcode als centrum. De daaromheen grenzende postcodes vormen de postcoderoos. Onze postcoderoos bestaat uit de postcodes: 7207, 7223, 7233, 7234, 7251, 7255.

Iedere eigenaar of huurder van een huis binnen de postcoderoos met een elektriciteitsaansluiting kan meedoen.

1 certificaat kost € 225,- . Je koopt hiermee 240 Wp vermogen en deze wekt per jaar naar verwachting 216 kWh op.

De overheid geeft per opgewekte kWh dit jaar een belastingkorting van bijna 12 cent. Per certificaat is de opbrengst na een jaar (216 kWh * 0,1193) nagenoeg € 26,-. In de praktijk betekent dit dat u uw certificaat binnen 9 jaar heeft terugverdiend!

De opgewekte energie moet minimaal overeenkomen met het eigen verbruik. Bijvoorbeeld: Met een eigen verbruik van 3000 kWh per jaar, kan men maximaal 13 certificaten kopen. (13*216=2808 kWh)

Ook ondernemers kunnen meedoen. Er zijn wel restricties. Bij de postcoderoos regeling krijgt men belastingkorting tot een verbruik van maximaal 10.000 kWh en de aansluiting mag niet groter zijn dan 3*80 A. Ook mag het aandeel van de totale postcoderoos niet groter dan 20% zijn.

Leden van postcoderoos 1, kunnen ook meedoen aan postcoderoos 2

Nadat er voldoende  intentieverklaringen zijn ontvangen, krijgen de belangstellenden een “Ledenovereenkomst” toegestuurd. Na ondertekening en betaling is men automatisch lid van de coöperatie en heeft men vanaf de start van de productie recht op energiebelasting korting.

Na elk productiejaar ontvangen de leden een “Ledenverklaring” waarin staat hoeveel het betreffende lid dat jaar heeft geproduceerd.