Ga naar de inhoud

FAQ

Met ingang van april 2021 is een opvolger van de huidige postcoderegeling van kracht. Het is een versimpelde subsidieregeling waarbij het huidige rendement gehandhaafd blijft. 

energiesamen…Postcoderoosregeling (PCR)

hieropgewekt.nl/…/kamerbrief-vernieuwde-postcoderoosregeling-2021

Een postcoderoos heeft een postcode als centrum. De daaromheen grenzende postcodes vormen de postcoderoos. Onze postcoderoos bestaat uit de postcodes: 7207, 7223, 7233, 7234, 7251, 7255.

Iedere eigenaar of huurder van een huis binnen de postcoderoos met een elektriciteitsaansluiting kan meedoen.

1 certificaat kost € 225,- . 

De subsidie van de  overheid en de opbrengst van de opgewekte energie leveren per kWh € 0,146 op. De verwachting is, dat u uw certificaat binnen 9 jaar heeft terugverdiend! (o.a. afhankelijk van de hoeveelheid zon en energieprijs)

De subsidieperiode duurt 15 jaar.

De opgewekte energie is niet meer gekoppeld aan het eigen verbruik. We houden een maximum aan van 20 certificaten per aansluiting.

Ook ondernemers kunnen meedoen. De aansluiting mag niet groter zijn dan 3*80 A

Leden van postcoderoos 1, kunnen ook meedoen aan de nieuwe postcoderoos.

Nadat er voldoende  intentieverklaringen zijn ontvangen, krijgen de belangstellenden een “Ledenovereenkomst” toegestuurd. Na ondertekening en betaling is men automatisch lid van de coöperatie.

Na elk productiejaar ontvangen de leden een “Ledenverklaring” waarin staat hoeveel het betreffende lid dat jaar heeft geproduceerd.

Onze standaard energieleverancier vanuit de ECWV is AGEM. Onder de naam Streekenergie is Agem aangesloten bij Energie VanOns. Hier doen wij bij voorkeur zaken mee en dit adviseren we ook aan onze leden. Het proces rondom jaarlijkse belastingvoordeel, bij postcoderoos 1, is met AGEM geautomatiseerd.

zie: www.agem.nl/streekenergie

 

Overstappen van AGEM naar een andere energieleverancier bij postcoderoos 1 heeft financiële gevolgen. AGEM betaald een maatschappelijke bijdrage aan ECWV voor iedere AGEM-klant. Met deze bijdrage, kunnen lokale initiatieven worden ondersteund. Bij overstap naar een andere energieleverancier valt deze maatschappelijke bijdrage weg.

Verder is het lid zelf verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling, hetgeen afhankelijk van de leverancier een taai proces kan zijn. Dit is de reden dat we het overstappen ten zeerste willen ontmoedigen.

Door versoepeling van de regeling kunnen nu ook nieuwe leden certificaten van postcoderoos 1 kopen.

zie: hieropgewekt

De verkoop wordt via een mutatieformulier geregeld.

Wanneer men certificaten wil aanschaffen of verkopen, stuur dan een mail naar: administratie@ecwv.nl

Beschikbare certificaten: 19