Ga naar de inhoud

Gerealiseerd

EERSTE AFGERONDE PROJECT 105.000 WP ZONNEPANELEN OPGELEVERD MAART 2016

Op de sporthal Lankhorst in Wichmond en bij timmerbedrijf Gewo in Zutphen zijn voor in totaal 105.000 Wp panelen geplaatst. Meer dan 50 leden hebben één of meer certificaten à 240 Wp gekocht voor 225 euro. Tientallen vrijwilligers hebben deze panelen geïnstalleerd onder de supervisie van de fa. Pierik. Door hun inzet en een subsidie van de provincie Gelderland heeft de coöperatie een batig saldo overgehouden dat voor nieuwe projecten ingezet gaat worden.

Actueel vermogen Sporthal        Actueel vermogen GEWO