Ga naar de inhoud

Privacy

Privacy en cookiebeleid
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben
ECWV verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden voor het hebben van contact, het opstellen van de ledenovereenkomst, het bijhouden van een ledenbestand en gericht te kunnen informeren over onze activiteiten. Verder verwerken we IP-adressen om ervoor te zorgen dat we onze website goed functioneert en te beschermen tegen kwaadwillenden.

Delen met anderen
We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor het opstellen van de ledenverklaring delen wij gegevens met de energieleverancier, aan wie wij onze energie leveren.
Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum en plaats
  • Overige persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt
  • E-mailadres
  • Aantal certificaten

Hoe lang we gegevens bewaren
ECWV bewaart uw persoonsgegevens zo lang uw lidmaatschap duurt. Bij uitschrijving als lid worden ook uw gegevens verwijderd.

Cookies en soortgelijke technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het een bezoek aan onze website wordt opgeslagen op gebruikte computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun u bij een later bezoek worden herkend.

Functionele en Analytische cookies
ECWV gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. U kunt zelf u afmelden, via de instellingen van uw browser, voor cookies. Dit doet u door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of wel opslaat maar wist wanneer u de browser afsluit. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@ecwv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om de pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ECWV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op u verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via het op onze website te vinden adres. We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
ECWV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

(Opgesteld op 9-1-2020)